ČESKY ENGLISH >>
Fotografická soutěž pro děti z dětských domovů – ZIMA
Fotografická soutěž pro děti z dětských domovů

ZIMA

Nadační fond DOTEK připravil pro děti z dětských domovů z Ústeckého a Libereckého kraje 2. ročník fotografické soutěže, jejíž finále a vyhlášení vítězů proběhne 14. 4. 2010 na "Nejmilejším koncertu" pro Ústecký a Liberecký kraj v České Lípě.

Podmínky soutěže

Dětský domov zašle fotografie ( 1 – 3 od každého dítěte ) na e-mailovou adresu nadacnifonddotek@seznam.cz, nebo na CD na adresu : Nadační fond DOTEK, Pobřežní 58, 186 00 Praha 8, ve formátu JPG se jmény autorů a názvy fotografií. Všechny fotografie budou zveřejněny na internetové adrese www.dotek.org , kde proběhne veřejné hlasování o nejzdařilejší fotografii. Hlasování na www stránkách bude možno od 20.2.2010 – 31.3.2010.

Námět

Název soutěže napovídá, že chceme, aby děti poslaly fotografie se současným aktuálním tématem zimou. Fotografie může vyjadřovat zimní radovánky dětí, zimní krajinu , vesnice města, zvířata v tomto ročním období.

Výstava fotografií

Odborná porota složená z profesionálních fotografů vybere nejzdařilejší fotografie, které budou vystaveny při příležitosti konání "Nejmilejšího koncertu". Zároveň budou vystaveny nejlepší fotografie vybrané laickou porotou. Nadační fond DOTEK zajistí vytištění vybraných fotografií.

Vyhlášení vítězů

Proběhne 14. 4. 2010 v České Lípě na "Nejmilejším koncertu".
Oceněny budou 3 fotografové za nejlepších fotografie vybrané odbornou porotou a 3 nejlepší z veřejného hlasování. Všichni vítězové získají věcné ceny.

Nadační fond DOTEK
Radka Horká
Tel.: 602 362 691
e-mail: radka@horren.cz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25