ČESKY ENGLISH >>

Chcete pomoci?

Finanční a věcné příspěvky, které od Vás obdrží nadační fond Dotek budou vždy použity na konkrétní projekt, o kterém Vás budeme informovat. Veškeré náklady související s prací organizací nadačního fondu hradí zřizovatelé nadačního fondu ze svých finančních prostředků.

Děkujeme za Vaši pomoc a podporu

Finanční dary je možno zasílat na účet:

Číslo účtu:2113299319/0800
IBAN:CZ83 0800 0000 0021 1329 9319
BIC (swiftový kód banky): GIBACZPX