ČESKY ENGLISH >>
Fotografická soutěž pro děti z dětských domovů – ZIMA

O nás

Hlavním cílem Nadačního fondu Dotek je připravovat projekty, které budou pomáhat v sociální a kulturní oblasti a dalších oblastech, kde je to potřeba.

Naše činnost se ubírá zejména do následujících oblastí:

  • Činnost výchovná a vzdělávací
  • Rozvoj vztahů mezi Čechy a Slováky žijícími v zahraničí (krajané) a institucemi v České republice, Slovenské republice a v zahraničí
  • Činnost dobročinná, vědecká, kulturní, literární
  • Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcií
  • Organizování a podpora sociálních projektů
  • Zajišťování a poskytování finančních příspěvků na aktivity podporované nadačním fondem

Ze strany nadačního fondu může být podpora některých projektů skutečně pouze dotekem, avšak každý dotek může být velkou pomocí a podporou v každém směru. Doufáme, že naše doteky účelně pomohou těm, kteří to potřebují.

1 2