ČESKY ENGLISH >>
Upoutávka na soutěž Jak to vidím JÁ
Fotografická soutěž pro děti z dětských domovů

Jak to vidím já

Hlasování ukončeno 10. 3. 2009.
Výsledky fotografické soutěže »

Nadační fond DOTEK připravil pro děti z dětských domovů ze Severočeského kraje fotografickou soutěž, jejíž finále a vyhlášení vítězů proběhne 1.4.2009 na „Nejmilejším koncertu“ pro Ústecký a Liberecký kraj v Ústí nad Labem.

Podmínky soutěže

Dětský domov zašle fotografie (1 – 2 od každého dítěte) na e-mailovou adresu nadacnifonddotek@seznam.cz, nebo na CD na adresu: Nadační fond DOTEK, Pobřežní 58, 168 00 Praha 8, ve formátu JPG se jmény autorů. Všechny fotografie budou zveřejněny na internetové adrese www.dotek.org, kde proběhne veřejné hlasování o nejzdařilejší fotografii.

Námět

Název soutěže napovídá, že chceme, aby děti poslaly fotografie s libovolným tématem, tak jak vidí svět kolem sebe vlastníma očima.

Výstava fotografií

Odborná porota složená z profesionálních fotografů vybere 30 nejlepších, které budou vystaveny při příležitosti konání „Nejmilejšího koncertu“. Nadace DOTEK zajistí vytištění a prezentaci vybraných fotografií.

Vyhlášení vítězů

Proběhne 1.4.2009 v Ústí nad Labem na „Nejmilejším koncertu“. Oceněno bude 5 nejlepších fotografií vybraných porotou a 5 nejlepších z veřejného hlasování. Všichni vítězové získají moderní fotoaparáty a možnost uveřejnění svých prací v tisku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25