ČESKY ENGLISH >>

Podpora Škole T.G.Masaryka v Chicagu k zajištění návštěvy spisovatelky Ivy Procházkové v dubnu 2016, a to v souvislosti s projektem. Noc s Andersenem.

Jakákoliv pomoc z naší strany, která vede k posílení národního cítění dětí a znalosti jazyka, je pro nás potěšením. Vždyť kontakt se zemí odkud pochází jejich rodiny může být pro ně do budoucna velikým přínosem, neboť znalost jakéhokoliv dalšího jazyka obohacuje každého z nás.

Facebook odkaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25