ČESKY ENGLISH >>

Kryobox

Podpora II. Chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie na nákup kryoboxu pro skladování cévních allotransplantátů. Existují tři skupiny nemocných, pro které tento projekt představuje významnou pomoc. Transplantace tepen a žil v cévní chirurgii představuje často poslední možné řešení pro nemocné s tzv. aterosklerózou končetinových tepen, kteří nemají vlastní vhodný štěp, a choroba postoupila do stadia vzniku končetinových defektů. Implantace bypassu – transplantátu tuto situaci řeší a zabrání amputaci končetiny. Další nejvýznamnější skupinou nemocných, jsou ti, kteří trpí tzv. infekcí implantované umělé cévní náhrady (bypassu). V takové situaci je nejčastěji jedinou možností infikovanou náhradu vyoperovat a je třeba zajistit prokrvení končetin nebo břišních orgánu infekcí odolnou cévou, kterou představuje právě vhodný transplantát. Poslední skupinou nemocných, které bychom tyto transplantáty rádi poskytovali, jsou nemocní v programu hemodialýzy (umělé ledviny) a mají již nedostatek jiných vstupů – pro ty představuje implantace arteriovenózního zkratu - transplantátu - krok významně zvyšující kvalitu života a možnost pokračování léčby pomocí umělé ledviny. Kryoprezervace oproti užití čerstvých cévních transplantátů přináší celou řadu výhod, kvůli kterým jsme se pro tento postup rozhodli. Je to v první řadě okamžitá dostupnost (na čerstvé štěpy pacient čeká v průměru 2-3 týdny což je v akutních situacích nepoužitelné). Dále dle většiny provedených studií má implantovaný štěp v lidském těle méně komplikací při dlouhodobém sledování nemocných (uzávěr cévy, dilatace, odmítnutí štěpu imunitním systémem příjemce apod.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25