ČESKY ENGLISH >>

Finanční příspěvek na projekt Českého červeného kříže

Nadační fond Dotek podpořil finančním darem jeden z projektů Českého červeného kříže, s názvem „Omalovánky první pomoci“, který je tentokrát určen pro naše nejmenší. Cílem je seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci. Situace, kdy někdo z nás potřebuje rychle poskytnout první pomoc, se neodehrávají daleko od nás, ale jsou součástí našeho každodenního života. ČČK se tak snaží, aby co nejvíce z nás v těchto situacích obstálo a uvědomilo si, že první pomoc není vlastně žádná složitá věda. Nebývá výjimkou, že jsou to právě děti, které přispějí často k záchraně zdraví či života svých kamarádů nebo dospělých.

Více informací: www.cervenykriz.euwww.cervenykriz.eu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25