ČESKY ENGLISH >>

Pohodové prázdniny 2015 Dětský dům Zábrdovice

DDZ –Fara nabízí dětem a mladým prostor pro smysluplné trávení volného času a pestrou paletu sportovních aktivit. Na léto 2015 připravil projekt Pohodové prázdniny určených dětem převáždně ze sociálně slabých rodin, kde nejsou dostatečně finanční možnosti pro zpestření prázninového obodobí( a take často chybí zájem ze strany rodičů) Nadační fond Dotek přispěl částkou 13.000,- Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25