ČESKY ENGLISH >>

Náš dotek

V případě Vaší žádosti o příspěvek od Nadačního fondu Dotek vyplňte níže uvedený formulář. Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Nadační fond Dotek
Pobřežní 58
186 00 - Praha 8
nebo e-mailem: info@dotek.org

Každá žádost je podrobně posuzována a individuálně řešena. Na poskytnutí příspěvku z nadačního fondu není právní nárok.

Každou žádost výstižně a úplně vyplňte.
Žádost ke stažení ve formátu MS Word